Sales Selection

Mi Grand Ever After

(EVER AFTER NA × GA MI GRANDLADY)
2016 Bay Purebred Arabian Gelding

Pedigree

Mi Grand Ever After
EVER AFTER NA SIR FAMES HBV *FFAMESS
CAJUN LADY HCF
ENTAICYNG NA AICYNG
BINT BAY BEAU
GA MI GRANDLADY MINOTAUR+ MENES RASB
AMURATH SELARI
WN MAHOGANY LADY PADRONS MAHOGANY
WN PALOMA